ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ -Ecumenical Patriarchate of Constantinople

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Σερβίας κ. Tomislav Nikolić εἰς τά ΠατριαρχεῖαΤο μεσημέρι της Τρίτης 5 Φεβρουαρίου ο πρόεδρος της Σερβίας Τόμισλαβ Νίκολιτς πραγματοποιώντας διήμερη επίσκεψη στην Τουρκία μετέβη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και είχε εγκάρδια συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. 

Τον πρόεδρο της Σερβίας συνόδευαν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και ο πρέσβης της Σερβίας στην Άγκυρα. Στην συνάντηση των δύο αντρών που διήρκεσε μια ώρα συζητήθηκαν θέματα γενικού ενδιαφέροντος και τονίσθηκε για πολοστή φορά ο ο ακατάλυτος δεσμός μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Σερβικού λαού.

Λίγο αργότερα στο Φανάρι μετέβη και ο Υπουργός των Εσωτερικών της Γερμανίας Χανς Πήτερ Φρίντριχ ο οποίος συναντήθηκε και αυτός με τον Οικουμενικό Πατριάρχη μέσα σε θερμό κλίμα.

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

Ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Σερβίας κ. Tomislav Nikolić εἰς τά Πατριαρχεῖα
Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 5ης Φεβρουαρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Tomislav Nikolić, Πρόεδρος τῆς Σερβίας, πραγματοποιῶν διήμερον ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς Τουρκίαν, προσῆλθεν εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἔσχεν ἐγκάρδιον κατ’ ἰδίαν συνάντησιν μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀποδοθεισῶν τῶν προσηκουσῶν τῷ ἀξιώματι αὐτοῦ τιμῶν.
Τήν Αὐτοῦ Ἐξοχότητα συνώδευον ἡ Ἐξοχ. κ. Alisa Marić, Ὑπουργός Νεότητος καί Ἀθλητισμοῦ, οἱ Ἐξοχ. κ.κ. Goran Aleksić, Βοηθός Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, καί Dušan Spasojević, Πρέσβυς ἐν Ἀγκύρᾳ, καθώς καί συνεργάται αὐτῆς.
Κατά τήν συνάντησιν μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν, διαρκείας μιᾶς ὥρας, συνεζητήθησαν γενικοῦ ἐνδιαφέροντος θέματα, ἐτονίσθη ὁ ἀκατάλυτος δεσμός μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ εὐσεβοῦς Σερβικοῦ λαοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας αὐτοῦ, θυγατρός τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, καί ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα. Μετά τήν λῆψιν τῶν ἀναμνηστικῶν φωτογραφιῶν ὁ Ἐξοχώτατος κ. Πρόεδρος προσεκύνησε μετά πολλῆς εὐλαβείας εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ξεναγηθείς ὑπό Κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, καί ἀνεχώρησε, προπεμφθείς μετά τῶν αὐτῶν τιμῶν.
Ὁ Ἐξοχ. κ. Hans-Peter Friedrich, Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, εἰς τά Πατριαρχεῖα
Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 5ης Φεβρουαρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν καί πολλῆς ἐγκαρδιότητος τόν Ἐξοχ. Δρα Hans-Peter Friedrich, Ὑπουργόν Ἐσωτερικῶν τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Jutta Wolke, Γεν. Προξένου ἐν τῇ Πόλει, καί συνεργατῶν αὐτοῦ.
Πρό τῆς συναντήσεως ὁ Ἐξοχώτατος προσεκύνησεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ἐνῷ τήν συνάντησιν ταύτην ἐκάλυψεν ἱκανός ἀριθμός δημοσιογράφων ἐντεῦθεν καί ἐκ Γερμανίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου