ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ -Ecumenical Patriarchate of Constantinople

Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΩΝ ΚΟΠΤΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 4ην Ἰανουαρίου, ἐτέλεσεν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Ἀπόστόλου Ἀνδρέου Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως κυροῦ Μαξίμου, διατελέσαντος Σχολάρχου Αὐτοῦ ἐν τῇ Ἱ. Θεολογικῇ Σχολῇ Χάλκης, ἐπί τῇ συμπληρώσει 20 ἐτῶν ἀπό τῆς εἰς Κύριον κοιμήσεως αὐτοῦ.

* * *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε θερμόν Μήνυμα συμπαθείας πρός τόν Μακ. Πάπαν καί Πατριάρχην τῶν Κοπτῶν τῆς Αἰγύπτου Σενούντα τόν Γ’ διά τήν πολύνεκρον ἐπίθεσιν ἐναντίον πιστῶν αὐτοῦ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ.


+BARTHOLOMEW, by the mercy of God, Archbishop of Constantinople-New Rome and Ecumenical Patriarch
Your Beatitude Shenouda III, Pope and Patriarch of the Coptic Church of Alexandria, our beloved brother in the Lord: Grace be to you and peace from God.

We hasten to express to Your Beatitude our sincerest and whole-hearted condolences for the recent terrorist attack outside of Saints Coptic Church. Words cannot adequately express our shock and sorrow at the magnitude of this tragedy; the ruthlessness and cold-bloodedness of the assailants has shaken Christians and people of good will all over the world. This unjust and unjustifiable incident has revealed to us and to the entire world the great price that Christians continue to pay for their faith in Christ Jesus.

During this most difficult time of pain, therefore, we would like to assure you and your faithful of our complete solidarity and support. Please know that we always stand prayerfully beside you as we continue to journey on the difficult paths of our respective Churches. May all those who have recently lost their lives find peace and comfort in the embrace of Abraham.

At the Ecumenical Patriarchate, the 3rd of January 2011

Your Beatitude’s
beloved brother in Christ,


+ BARTHOLOMEW
Archbishop of Constantinople-
New Rome and Ecumenical Patriarch

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου