ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ -Ecumenical Patriarchate of Constantinople

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

 


Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 13ης Νοεμβρίου, ἐνῷ τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 14ην Νοεμβρίου ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνέγνωσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου Β, Γαβριήλ Δ, Κωνσταντίου Β καί Γρηγορίου Στ, ὡς καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Τυάνων κυροῦ Φιλίππου.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς, Ἐντιμ. κ. Μηνᾶς Τσιτσᾶκος, Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μεγαρευμιωτῶν « Ταξιάρχης» καί Ἀντιπρόεδρος τῆς ΟΙΟΜΚΩ, Εὐγεν. κ. Λωξάνδρα Δημοπούλου, νέα Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν τῆς Κοινότητος, Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλῆς Παχόπουλος, Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν, μέ θέμα: «Τά ἁγιάσματα τῆς Πόλης», Εὐγεν. κ. Ὄλγα Ἀλιμπέρτη, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, καί Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησεν προβολή τῆς ταινίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μουτεβελῆ, μέ θέμα: « Ἅγιος Δημήτριος καί τό ἱερό Ἁγίασμα στήν Ξηροκρήνη».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου