ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ -Ecumenical Patriarchate of Constantinople

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

εκδρομη 9ημερη Πολη -Μικρα Ασια -Χιο 5-13 Ιουλίου


Σύνδεσμος Φίλων Οικουμενικού Πατριαρχείου

ΕΚΔΡΟΜΗ 9 ήμερη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ[διαμονή] - ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ( Προύσσα, Αιβαλί, Φώκαια, Εφεσσος, Σμύρνη[διαμονή] κλπ) ΤΣΕΣΜΕ , ΧΙΟΣ

Ο Σύνδεσμος Φίλων Οικουμενικού Πατριαρχείου οργανώνει ( 9ήμερη ) εκδρομή στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ [διαμονή] - ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ( Προύσσα, Αιβαλί, Φώκαια, Εφεσσος, Σμύρνη[διαμονή] κλπ) ΤΣΕΣΜΕ , ΧΙΟΣ Πειραιά από 5, (Τρίτη ) έως 13 (Τετάρτη) Ιουλίου. Η τιμή θα είναι 445 ευρώ και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
~ Μετάβαση αυθημερόν και επιστροφή με πολυτελές διώροφο πούλμαν.
~ Ξενοδοχείο 4 αστέρων στην ιστορική , παλαιά, πόλη της
Κωνσταντινούπολης κοντά στα μνημεία, κλειστή αγορά και μουσεία και
Σμύρνη κοντά στην παραλία.
~ Πρωινά και Βραδινά στην Πόλη, και Σμύρνη σε μπουφέ.
~ Ξενάγηση με το πούλμαν στην Πόλη και Σμύρνη με Ελληνόφωνο ξεναγό
~ Βόλτα στα παράλια του Βοσπόρου με το Πούλμαν
~ Εισιτήρια πλοίου απο Τσεσμέ -Χίο και εισιτήρια πλοίου απο
Χιο -Πειραιά.
Θα επισκεφτούμε τα εξής μέρη: Πατριαρχείο, Ι.Ν.Αγίας Κυριακής Κοντοσκαλίου(λειτουργία με τον Παναγιότατο Οικ. Πατριάρχη Βαρθολομαίο),Αγία Σοφία, Βυζαντινό Ιππόδρομο,Μονή
Βαλουκλιώτισσας, Τάφους Πατριαρχών, Μονή Βλαχερνών,
Μπλε Τζαμί, Ανάκτορο Τόπ Καπί, Πριγκηπόνησα, Καπαλί Τσαρσί (κλειστή αγορά ), Ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ και άλλες τοποθεσίες. Αιβαλί , Φώκαια,
Εφεσσο , Παμούκ Καλέ αξιοθέατα Σμύρνης, παζάρι Σμύρνης κλπ κλπ.


Στην τιμή είναι προαιρετικά και δέν περιλαμβάνονται: οι είσοδοι στα μουσεία, τουρκικά Ανάκτορα, κρουαζιέρα στο Βόσπορο, Οσοι επιθυμούν μπορουν να παραμείνουν για διακοπές στην Χίο και να επιστρέψουν Πειραιά όποτε επιθυμούν με το ίδιο εισιτήριο.
Αναχώρηση 05:30 πρωί, 5 Ιουλίου.
      1. Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 210 5812074 6947126368 , www.sfopat.gr

E-mail sfop@live.com
Προσοχή : Η προκαταβολή είναι 130 ευρώ . Οι θέσεις κλείνονται μόνο με απόδειξη προκαταβολής. Σε περίπτωση ακύρωσης μεχρι 5 Ιουνίου επιστρέφεται το 80% . Μέχρι 15 Ιουνίου το 50% . Μετά την 15 Ιουνίου δεν επιστρέφεται η προκαταβολή.


Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ (CEOB-OBB)Βρυξέλλαι 
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ (CEOB) συνῆλθεν εἰς Βρυξέλλας, εἰς τὴν ἕδραν τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως, Αvenue Charbo 71, τὴν Πέμπτην 14 Νοεμβρίου 2013, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον). Ἐκτός τοῦ Προέδρου, παρόντες ἦσαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σίμων, Ἀντιπρόεδρος (Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Ἐπίσκοπος Λουκᾶς (Πατριαρχεῖον Σερβίας), ὁ Μητροπολίτης κ. Ἰωσήφ, Ταμίας (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας), ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μιχαήλ (Ὑπερόριος Ρωσσικὴ Ἐκκλησία-Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Μάξιμος (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον) καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας, Γραμματεύς (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον). 
Εἶναι ἡ ἕκτη συνάντησις τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως(CEOB) μετὰ τὴν ἵδρυσίν της, τὸν Ἰούνιον τοῦ 2010. Εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς Συνεδριάσεως οἱ Ἱεράρχαι ἐξέφρασαν τὴν βαθεῖαν των θλῖψιν διὰ τὸν θάνατον τοῦ, μακαρίᾳ τῇ μνήμει, Ἀρχιεπισκόπου Κομάνων Κυροῦ Γαβριὴλ καὶ ἕνωσαν τὰς προσευχάς των διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς του. 
Οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Συνελεύσεως ἠσχολήθησαν μὲ σημαντικὰ θἐματα ποὺ ἀφοροῦν τόσον τὴν καλυτέραν ὀργάνωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὰς τρεῖς Χὠρας τῆς Μπενελούξ, ὅσον καὶ τὸ ἑνιαῖον καὶ ἰσχυρὸν μήνυμα ποὺ ἡ Ὀρθοδοξία ὀφείλει νὰ ἔχῃ ἔναντι τῶν σημαντικῶν θεμάτων τὰ ὁποῖα ἀπασχολοῦν αὐτὰς τὰς Χώρας. 


Οἱ Ἐπίσκοποι ἰδιαιτέρως συνεζήτησαν διά τὸ πρόβλημα τῆς εὐθανασίας, ἔχοντες ὑπ’ὄψιν τὰ σχέδια ἐπεκτάσεως τῆς δυνατότητος αὐτῆς τῆς πρακτικῆς εἰς τοὺς ἀνηλίκους, καὶ υἱοθέτησαν μίαν κοινὴν θέσιν τῆς ὁποίας οἱ κύριοι ἄξονες εἶναι 1) ὁ ἀπόλυτος σεβασμὸς τἠς ἀνθρωπίνου ζωῆς, ἡ ὁποία συνεχίζει νὰ ἔχῃ ἀνεκτίμητον ἀξίαν ἀκόμη καὶ ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀσθενὴς ἢ ὑποφέρει, 2) ἡ πίστις ὅτι μόνον ὁ Θεὸς εἶναι Κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, 3) ἡ παρότρυνσις δι’ ἰδιαιτέραν φροντίδαν εἰς τοὺς εὑρισκομένους εἰς τὸ ἔσχατον στάδιον τῆς ἐπιγείου ζωῆς, ὡς ἔκφρασιν χριστιανικῆς ἀγάπης. Οἱ Ἐπίσκοποι ἐνημερώθησαν διὰ τοὺς λόγους τῆς δημιουργίας τοῦ Ἰνστιτούτου θεολογικῆς ἐπιμορφώσεως «Ἀπόστολος Παῦλος» ἐν Βρυξέλλαις καὶ συνεζήτησαν τὰς προοπτικὰς καὶ τὰ προβλήματα τῆς διδασκαλίας τῶν ὀρθοδόξων θρησκευτικῶν εἰς τὰ Βελγικὰ Σχολεῖα. 
Ἐπίσης, οἱ Ἐπίσκοποι ἐνημερώθησαν ἀπὸ τὸνἐκπρόσωπον τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως (CEOB) εἰς τὴν Ὁλλανδίαν, Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σινώπης κ. Ἀθηναγόραν, διὰ τὰς τελευταίας ἐξελίξεις, τὰς προοπτικὰς καὶ τὰς εἰδήσεις ἀπὸ τὴν ζωὴν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν μετὰ ἀπὸ τὴν δημιουργίαν τοῦ Ἱδρύματος «Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἰς τὴν Ὁλλανδίαν (ΟΚΙΝ)» πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἐπιτρέπει τὴν καλυτέραν διοργάνωσιν τἠς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἀνοίγει νέας ποιμαντικὰς ὁδοὺς διὰ τοὺς κληρικοὺς καὶ διὰ τὰ ἄλλα ἐνεργὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας. 
Ὑπῆρξεν ἐπίσης μία συζήτησις διὰ τὴν ἐργασίαν καὶ τὴν τελικὴν σύνθεσιν τῶν Ἐπιτροπῶν ποὺ λειτουργοῦν ὑπὸ τὴν αἰγίδαν τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως. 
Ἡ ἀνταλλαγὴ εἰδήσεων καὶ πληροφοριῶν ποὺ ἀφοροῦν τὴν ζωήν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν Μπενελοὺξ ὁλοκλήρωσεν, διὰ μίαν φορὰν ἀκόμην, καὶ αὐτὴν τὴν Συνεδρίασιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελούξ. 


Ἡ Συνέλευσις ἐδημιουργήθη κατόπιν ἀποφάσεως ληφθείσης κατὰ τὴν 4ην Πανορθόδοξον Προσυνοδικὴν Διάσκεψιν, συγκληθεῖσαν εἰς Chambésy (Γενεύην) τὸν Ἰούνιον τοῦ 2009. 
Ἡ ἕκτη Συνεδρίασις τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως (CEOB) ἐπεβεβαίωσεν τὸ ἀδελφικὸν καὶ ἐποικοδομητικὸν πνεῦμα ὅλων τῶν μελῶν της καθὼς καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά των νὰ συνεχίζουν νὰ ἐργάζονται ἀπὸ κοινοῦ διὰ τὴν πρόοδον τῆς ζωῆς καὶ τῆς πίστεως ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ποὺ ζοῦν εἰς τὸ Βέλγιον, εἰς τὴν Ὁλλανδίαν καὶ εἰς τὸ Λουξεμβοῦργον.


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΗΣΑΪΑΣ (ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ) ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στις 12 Νοεμβρίου δέχθηκε στο Πατριαρχικό Γραφείο στο Φανάρι τον Σεβ. Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής Ησαΐα, ιεράρχη της Εκκλησίας της Κύπρου, ο οποίος συνοδευόταν από κληρικούς της Μητροπόλεώς του: τον Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Μπακόπουλο, Γεν. Αρχιερατικό Επίτροπο, τον Πρωτοπρεσβύτερο Θεόδωρο Στυλιανού, Πρωτοσυγκελλεύοντα, και τους Διακόνους Βαρνάβα Χρυσάνθου και Θεοτόκη Φαίδωνος.

Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ ΙΩΣΗΦ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Παρουσία της A.Θ.Π. του Oικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Bαρθολομαίου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Mαΐου 2013 στις 7:30 το βράδυ στο Σισμανόγλειο Mέγαρο του Γενικού Προξενείου στην Κωνσταντινούπολη, η παρουσίαση του βιβλίου του Σεβ. Mητροπολίτου Προικοννήσου κ. Iωσήφ "Γιορτές στη Bασιλεύουσα".
Tο βιβλίο θα παρουσιάσουν: 
- O Πανοσιολογιώτατος Aρχιμανδρίτης Δοσίθεος Kανέλλος, Hγούμενος της Iεράς Σταυροπηγιακής Mονής Παναγίας Tατάρνης Eυρυτανίας. 
-O κ. Γεώργιος Γαβαλάς, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Aθηνών, ΩPΛ-Nευροωτολόγος. 
Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Γενικό Προξενείο της Eλλάδας στην Kωνσταντινούπολη και τις εκδόσεις "Aρχονταρίκι"
Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου διαβάζουμε:
"῾Υπάρχουν κάποιοι τόποι ξέχωρα εὐνοημένοι καὶ εὐλογημένοι ἀπὸ τὸ Θεό, κάπως «μυστικὰ» τιμημένοι ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, τοῦτο τὸ τελευταῖο ὄχι χωρὶς ἐξήγηση. Τόποι ποὺ ἀγαπήθηκαν καὶ μὲ τὸ πέρασμα τῶν χρόνων καθαγιάσθηκαν στὴ συνείδηση τῶν ἀνθρώπων. Γιὰ μᾶς τοὺς ᾿Ορθοδόξους, δέκα ἑπτὰ αἰῶνες τώρα, εἶναι ἡ «Βασιλεύουσα», τὸ ταμιεῖον τοῦ σεβασμοῦ, τοῦ θαυμασμοῦ, τῶν ὀνείρων. Εἶναι ἡ «Πόλη» ποὺ δικαιωματικὰ προέχει ἀπὸ ὅποια ἄλλη, τὸ θησαύρισμα τῆς ῾Ιστορίας μας, ἡ καρδιὰ τῆς πίστης μας! 
Ο Προικοννήσου Ιωσήφ
Βεβαίως λίγοι ἀπὸ μᾶς ἔμειναν νὰ τὴν κατοικοῦν στοὺς χαλεποὺς καὶ ἀνατρεπτικοὺς καιρούς μας. Τὴν Πόλη τῶν Ρωμιῶν, τὴν ψυχὴ τῆς ᾿Ορθοδοξίας. Γιὰ τοῦτο καὶ ἀποσπᾶ ἕνα ἄλλο χαρακτήρα, ἕνα ἄλλο περιεχόμενο κάθε στιγμή, ποὺ θὰ ζήσεις σὲ αὐτή, κάθε γιορτὴ ποὺ θὰ βιώσεις στὸ χῶρο της. Εἶναι πολυτίμητη ἐμπειρία γιὰ τὴν ψυχή σου νὰ ζήσεις μιὰ γιορτὴ σὲ αὐτὴν καὶ μετροῦν πραγματικὰ «μακάριοι» ὅσοι τὴν ἀπόκτησαν περιουσία ἀγέραστη. 
Στὴν Πόλη ζεῖς τὸ παρελθὸν καὶ τὸ παρὸν σὲ μιὰ μυστηριακὴ σύμ-πτωση. Τὸ χθὲς καὶ τὸ σήμερα συμπορεύονται ταυτισμένα, ἡ ζωὴ καὶ ἡ ῾Ιστορία διαπλέκονται καὶ συνυπάρχουν..."
Να σημειώσουμε ότι ο συγγραφέας Σεβ. Προικοννήσου  αφιερώνει το πόνημά του αυτό στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την 20ετηρίδα της Πατριαρχίας Του, ενώ ο Πατριάρχης με γράμμα Του προλογίζει την έκδοση. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ Μ.τ.Χ.Ε. ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΣΤΕΡΗ ΣΤΗΝ "ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟ"
Στην Ιδιωτική Οδό μπορείτε να διαβάσετε την συνέντευξητου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδα Αστέρη στον Αριστείδη Βικέτο (με σχετικό φωτογραφικό υλικό του Ν. Μαγγίνα). 
Μπορείτε, επίσης, να δείτε αποκλειστικές φωτογραφίες(του Δ. Ν. Σαμπαζιώτη) από τα γυρίσματα της εκπομπήςΑρχονταρίκι, που είναι αφιερωμένη στον Λεωνίδα Αστέρη και θα προβληθεί από την ΕΤ1 την Κυριακή 2 Ιουνίου. 
Ο υπεύθυνος και παρουσιαστής της εκπομπής Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος συνομιλεί με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη.

Στο Φανάρι ο ο Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας


Στο Οικουμενικό Πατριάρχειο βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες της Romfea.gr ο Καθολικός Πατριάρχης Γεωργίας κ. Ηλίας, συνοδευόμενος από τον Σεβ. Μητροπολίτη Μπατουμίου και Κομπουλέτι κ. Δημήτριο. Η επίσκεψη του Πατριάρχη Γεωργίας στο Φανάρι είναι μετά από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη, κατά την επίσκεψή του στην Γεωργία. Το πρωί τελέστηκε λαμπρό συλλείτουργο, ενώ στη συνέχεια οι δύο Προκαθήμενοι τέλεσαν τρισάγιο στους ευεργέτες του Οικουμενικού Θρόνου. Πληροφορίες της Romfa.gr αναφέρουν ότι πιθανά θέματα συζήτησης των δύο Προκαθημένων, είναι η Σύγκληση της Πανορθοδόξου Συνόδου η οποία θα συμπεριλαμβάνει και το θέμα της αποκατάστασης του πρώην Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Ειρηναίου. Στα μέλη της αποστολής μετέχουν η Γραμματέας του Πατριάρχου Γεωργίας κ. Σορένα, πολύτιμος συνεργάτης του, ο πρώην Πρέσβης της Γεωργίας στο Ισραήλ και Κύπρο, πρώην Υπουργός Οικονομικών της Γεωργίας και νυν Διευθυντής Γραφείου Τύπου του Πατριάρχου Ηλία, κ. Lasha Zvania.

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟΜιλάνο, Ιταλία 
Ολοκληρώνεται σήμερα, Πέμπτη, η διήμερη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Μιλάνο, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε σειρά μακρών και εγκάρδιων συναντήσεων με τον καρδινάλιο, Άντζελο Σκόλα. 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης απηύθυνε πρόσκληση προς τον καρδινάλιο Σκόλα να επισκεφθεί το Φανάρι, η οποία έγινε αμέσως αποδεκτή. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται να επισκεφθεί την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου από την 31η Δεκεμβρίου μέχρι τις 2 Ιανουαρίου. 
Η επίσκεψη του προκαθήμενου της Ορθοδοξίας στο Μιλάνο οργανώθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1.700 ετών από την υπογραφή, στην πόλη αυτή της βόρειας Ιταλίας, του Διατάγματος τοων Μεδιολάνων από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, το οποίο και θέσπισε την ανεξιθρησκία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και έθεσε τέλος στους διωγμούς των χριστιανών. 
Ο Πατριάρχης χοροστάτησε λειτουργίας στον κατάμεστο ναό Σάντα Μαρία Ιν Ποντόνε, ο οποίος έχει παραχωρηθεί από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στην ελληνορθόδοξη κοινότητα του Μιλάνου. Παρών στην τελετή ήταν και ο καρδινάλιος Σκόλα. 
«Ευχαριστούμε τον Κύριο για την αδελφοσύνη που επικρατεί ανάμεσά μας, ανάμεσα στις δυο αδελφές εκκλησίες μας. Σας απευθύνω χαιρετισμό, με ιδιαίτερη αγάπη και σας μεταφέρω την ευλογία της εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης» τόνισε, μεταξύ των άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης. «Πρέπει να δείξουμε σε όλους ότι ο οικουμενικός διάλογος συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος, στη διαμόρφωση μιας πλουραλιστικής κοινωνίας στην οποία τόσο αναφερόμαστε. Η επίσκεψη αυτή είναι για εμάς ένα μεγάλο δώρο» υπογράμμισε ο καρδινάλιος Άντζελο Σκόλα. 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, με τον Πατριάρχη των Κοπτών Θεόδωρο Β', ο οποίος ήταν και αυτός στο Μιλάνο για τους εορτασμούς των 1700 ετών από το Διάταγμα των Μεδιολάνων, και ο Καρδινάλιος Angelo Scola

Στο πρώην βασιλικό παλάτι του Μιλάνου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Ιταλός καρδινάλιος, σε πανηγυρική ομιλία τους, αναφέρθηκαν στη σημασία της θρησκευτικής ελευθερίας στις σημερινές, πλουραλιστικές κοινωνίες, έχοντας ως αφετηρία σχετική φράση του Ιησού που παραθέτει ο Άγιος Ιωάννης: «Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». 
«Σήμερα, εκτός από την οικονομική και κάθε άλλου είδους κρίση, ζούμε και κρίση ελευθερίας. Όλοι διαμαρτύρονται, επιθυμούν και αναζητούν την ελευθερία. Κάποιες φορές χύνουν και το αίμα τους, αλλά λίγοι είναι εκείνοι που καταφέρουν να την βρουν και να την κάνουν κτήμα τους. Λίγοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν τη σημασία της πραγματικής ελευθερίας και πού ακριβώς βρίσκεται» τόνισε ο κ. Βαρθολομαίος, όπως αναφέρουν, σε αναλυτικά ρεπορτάζ τους τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. 
Σήμερα, ο καρδινάλιος Σκόλα και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, σε νέα οικουμενική συνάντηση στην καθολική βασιλική εκκλησία του Αγίου Αμβροσίου, διάβασαν αποσπάσματα της Καινής Διαθήκης.
Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ